Hệ thống xếp hàng tự động – phương thức kết nối

Hệ thống quản lý cấp số cho khách hàng theo thứ tự bằng máy in số thứ tự. Điều này tạo nên sự công bằng cho tất cả các khách hàng. Khi nhận được số thứ tự bạn chẳng cần đứng xếp hàng, chỉ cần đợi gọi số là thực hiện dịch vụ hoặc giao dịch.

Quý khách để lại số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn