Tag Archives: Màn hình LED P16

Màn hình LED Full Color P16 ngoài trời (Outdoor)

Màn hình LED Full Color P16 ngoài trời Outdoor ảnh đại diện

Màn hình LED Full Color P16 ngoài trời hiển thị appications P16 đầy đủ màu sắc 1R1G1B thông số kỹ thuật. Màn hình LED Full Color P16 ngoài trời hiển thị với lợi thế độc đáo của nó