Dự án lắp đặt màn hình LED P1.86 Tại Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ

  • Loại màn hình lắp đặt: Lắp đặt màn hình LED P1.86 tại Phòng họp Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội.
  • Số lượng: 1 màn hình LED P1.86 indoor
  • Địa chỉ lắp đặt: Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội.
  • Thời gian thi công: 25/04/2024
Quý khách để lại số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn